BRENDA  XÓCHITL TORRES
Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta Col. No. 19644

Atenció a persones que han viscut maltractaments de tipus físic, sexual i psicològic

 

Als meus inicis a CAPREVI (Clinica de Atención y PREvención de la VIolencia) vaig treballar amb persones que  havien patit situacions de violència física, sexual i psicològica . Dones, nens i nenes i famílies víctimes d'agressions.

La violència és un terme molt complexe i a la vegada delicat; es tracta d'una expressió de la destructivitat en l'ésser humà que es manifesta no només a nivell dels sistemes nuclears, sinó també a nivell social i sota qualsevol estrat econòmic. Malauradament, cada vegada es més comú escoltar l'augment en las estadístiques dels casos de dones,  avies, nens i nenes víctimes de qualsevol tipus de violència al seu entorn.

En aquest context es requereix un tipus d'intervenció específica amb la que la persona agredida es pugui reconstruir i tornar a recuperar la confiança en sí mateixa i la seva capacitat d'enfrontar la seva vida sense por.

Per tot això es planteja un tractament que sigui ben respectuós de la individualitat de la persona en tot moment fent valer el seu sentir, el seu contexte, els seus drets, oferint soport emocional, psicològic, legal i assesoria per portar a terme el seu procés de sanació.

 

En aquests casos és molt efectiu el tractament amb l'EMDR ja que és un tractament focalitzat que incideix directament a les situacions de maltractament que tenen major càrrega emocional i permeten la reconstrucció gradual dels efectes devastadors sobre l'autoestima de les víctimes. Amb sessions on incidim directament  a la situació “diana”, la persona pot anar poc a poc recobrant el seu ser sencer , fent front a la seva realitat amb una major força, seguretat i vàlua pròpia.

En els casos d'abús sexual infantil o violació, també s'incideix de manera integral, donant a la persona les eines que en principi li puguin permetre de recobrar una estabilitat emocional (“intervenció en crisi”) per enfrontar la situació sigui aquesta individualment o impliqui el seu sistema familiar . En tot moment es respecten absolutament les decisions de la persona a fi de procurar les millor condicions per a la seva recuperació i que la seva situació personal es devingui en una major i millor qualitat de vida.

Poso a disposició de les persones que requereixin atenció psicoterapèutica individual, la possibilitat de portar a terme sessions grupals amb altres dones, entenent des de la visió dels sistemes humans que el grup es la base i el suport, recolçament i creixement molt important per aquells que han sofert aquest tipus d'experiències. Per també contribuir a un canvi a nivell social que lluiti contra aquesta pesta social.