BRENDA  XÓCHITL TORRES
Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta Col. No. 19644

Criança Ecològica

 

La criança ecològica és una alternativa que es planteja pels pares i mares o famílies que vulguin acompanyar els seus infants de d'una visió de respecte al seu ritme, les necessitats afectives i emocionals del nadó; dins la complexa aventura del desenvolupament i trànsit per les diferents fases de maduració del ésser humà.

 

Hi ha casos on es treballa des de la possibilitat de convertir-se en pares per poder afavorir un entorn ecològic que satisfagui les necessitats del bebè i el seu sistema familiar amb un major “contacte afectiu i emocional i amb això una  millor capacitat de pulsació en el bebè”. Per a tot això es promouen espais ecològics on compartir dubtes, pors i informació que genera contradiccions als futurs pares i mares i grups de criança.

Des que el nen es concebut, la seva capacitat d'energia vital pot ser preservada i cuidada des de l'amor, el contacte energètic, el respecte a les seves necessitats, la comprensió de les dinàmiques i canvis tan importants que es duen a terme dintre dels sistemes familiars per acollir al nou ser.

Des de l'Ecologia dels Sistemes Humans entenem que l'ésser humà té una tendencia natural cap a l'autorregulació; no obstant això, al llarg de la seva trajectòria vital ens trobem amb l'educació, els models educatius restrictius i rígids, la compulsivitat a l'ordre, la neteja, etc. Tot el que fa que els petits vagin poc a poc perdent la seva energia vital i capacitat de pulsació, i disminuint la seva vivència de plaer a la seva vida. Tot això reforçat pel caràcter adult, que ja ha perdut contacte amb ell mateix i potser sense adonar-se compte, reprodueix models de relació que están limitats per la seva “cuirassa” o “cuirassa del jo”.

Cuirassa del jo o caràcter del que Reich ens parlava en els seus escrits sobre prevenció. Per això l'intervenció en els primers moments de la vida i els primers anys és clau per afavorir el desenvolupament saludable del nen i la nena, perque siguin més feliços i es puguin convertir en adults feliços. Es pot dir que la prevenció des de els anys tendres del desenvolupament també protegeix de la tendència a futurs quadres patològics i dinàmiques disfuncionals que condicionen les vivències, l'aprenentatge i el llindar de plaer a la vida.

Des de la criança ecològica acompanyem els sistemes familiars en cas de tenir problemàtiques concretes o davant qualsevol dubte que pugui sorgir durant el creixement dels més petits. Entenent el creixement del sistema com un entorn expansiu i nodritiu on el nen i la nena poden experimentar i viure la presència amb contacte, respecte, confiança, tranquil·litat i respectant els límits, l'autoritat funcional, ajudant a la resolució dels conflictes. Es tracta en definitiva de donar als pares i mares les eines per poder educar tenint present les veritables necessitats del seu nadó, infant, adolescent i el propi sistema familiar.